ONZE WERKWIJZE VOOR U ALS BEDRIJF

De professionele kwaliteit die u kunt verwachten

Onder aansturing van professionals zijn de mensen van WerkVaardig van veel markten thuis. 

Wanneer u een personeels– of bezettingsprobleem heeft, zorgen wij voor de flexibiliteit in uw capaciteit. Samen met u zoeken we graag naar maatwerkoplossingen.

 • Extra capaciteit bij uw productieproces?
 • Uw Nieuwsbrief en Sociale Media georganiseerd en geregeld?
 • Een gastheer/vrouw voor uw evenement?
 • De receptie bemenst inclusief een vriendelijk woord voor bezoekers?
 • Administratief, secretarieel, archivering, digitalisering
 • PR & Communicatie, social media service, nieuwsbrieven
 • Commerciële ondersteuning, netwerken

Hier leest u uitgebreider over onze mogelijkheden: Diensten

Goed om te weten! Alle dienstverlening vanuit WerkVaardig is gericht op business to business. Samenwerken met WerkVaardig betekent: sociaal ondernemen. Wanneer u als werkgever een bijdrage wilt leveren aan Sociaal Betrokken Ondernemen (MVO), dan bent u bij ons aan het goede adres.

 

Leerling - Gezel - Meester

Ons team bestaat uit medewerkers die via ons leerling-gezel-meester principe aan de slag gaan. Onze mensen hebben allemaal een uitkering en zijn zeer gemotiveerd op weg werk.

Dit doen ze onder supervisie van een team van professionals. U kunt een professioneel eindresultaat van ons verwachten!

Onze mensen hebben eerst een intern traject doorlopen, de leerling-fase. Kwaliteiten, vaardigheden, talent, dat is wat in deze fase inzichtelijk wordt.

Als gezel wordt de volgende stap gezet naar het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Binnen onze eigen organisatie (stichting 360graden Mens) maar ook bij aanverwante sociale initiatieven waar stage wordt gelopen.

De laatste fase: meesterschap. Zelfstandig aan de slag met werk en ook nog vergaarde kennis doorgeven aan de volgende leerling. Zo is de cirkel weer rond. Een stap naar werk voor onze opdrachtgevers kan gemaakt worden!

Sociaal Ondernemen MVO voor u

Sociaal ondernemen

De nieuwe Participatiewet, een mogelijk quotum, MVO of social return: WerkVaardig kan hierin van betekenis zijn voor uw bedrijf.

Participatie: Iedereen heeft mogelijkheden en wil werk maken van deze mogelijkheden.

Samenwerken met WerkVaardig betekent sociaal ondernemen. Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan MVO, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Werk uitbesteden

WerkVaardig levert dienstverlening op diverse terreinen. Samen met o.a.mensen die in een traject ‘brug naar werk’ zitten. Deze mensen worden met onze interne trajecten opgeleid.

Wat we voor u kunnen betekenen?

U leest erover op onze Diensten pagina. Natuurlijk komen we ook graag met u in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Subsidie calculator

Diverse subsidiemogelijkheden ondersteunen werkgevers bij het aannemen en behouden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bereken uw subsidie met de subsidiecalculator.

 

WerkgeversServicepunt

Wij werken nauw samen met de Gemeente. Kandidaten met een uitkering kunnen via de gemeentelijke uitkerende instantie meedoen aan onze trajecten waar zij hun vaardigheden en werkkansen vergroten en een brug slaan naar werk. 

WerkgeversServicepunt

Het gemeentelijk WerkgeversServicepunt is partner van FactorWerk. FactorWerk is een netwerksamenwerking tussen ondernemers, gemeenten, UWV, onderwijs en sociale werkvoorziening. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren. Meer info: www.factorwerk.nl

FactorWerk helpt u verder met informatie over:

 • subsidies, regelingen en financiële compensatie
 • arbeids-juridische zaken
 • de banenafspraak en het Sociaal Akkoord
 • het maken van een werkgeversscan

Laat u verrassen en lees meer over onze mogelijkheden, hierover leest u bij onze DIENSTEN.

Heeft u interesse of is uw nieuwsgierigheid gewekt? Wij komen graag met u in contact. Samen kijken we naar behoeften en wensen om u zo te ontzorgen met maatwerk.

Projectmatige organisatie
Administratief werk
Secratariele ondersteuning
Receptie gastvrouw