Traject VA: Virtual Assistant

Het Nieuwe Werken: leren en kansen vergroten met de opleiding Online Business Assistant

 

De opleiding Virtual Assistant (VA) hebben we ontwikkeld als antwoord:

  1. op een vraag naar flexibele medewerkers die we in de markt zien groeien, en
  2. voor de kwetsbare groep mensen zonder werk.

Dankzij de opleiding VA is de kans op werk groter. Werk dat veelal op eigen tijden gedaan kan worden en door het online karakter ook vanuit huis gedaan kan worden. Juist daarom een mooie kans voor alleenstaande ouders, mensen met een fysieke beperking of mensen die willen omscholen (50+).

.

Flexibiliteit, stapelbanen, projectmatig werken, online en thuiswerk, het zijn elementen die horen bij deze tijd en het zogenaamde Nieuwe Werken. Dat vraagt om het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Vanuit het bedrijfsleven groeit de vraag naar flexibele inzetbare medewerkers waarbij (deels) vanuit een eigen werklocatie gewerkt kan worden. Deze manier van online werken is enorm in opkomst.

De vraag naar personeel om te assisteren bij, al dan niet tijdelijke, online werkzaamheden groeit. Steeds meer bedrijven, ondernemers en in diverse beroepsgroepen zijn actief op social media en/of werken online. Planning, roosters, werkoverdracht worden in online werksystemen verwerkt en verzonden.

Door het uitbreiden van kennis en vaardigheden met o.a. online werksystemen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk verkleind.

 

De opleiding is bedoeld voor mensen die online en flexibel willen werken en zich verder willen bekwamen in o.a.: administratief werk, projectondersteuning, online secretaresse/management assistent, financiële administratie, redactioneel werk, social media strategie en uitvoering, website beheer, verzorgen van nieuwsbrieven, uitbreiden van netwerk.

Iedereen kan deze opleiding volgen, wel richten we ons in eerste instantie specifiek op de groep mensen met een afstand tot betaald werk, zich willen omscholen en vaardigheden willen vergroten en ongeveer MBO-niveau. We denken hierbij vooral aan mensen die de nodige levenservaring al opgedaan hebben. Ook als het gaat om online werken, waarvoor Het Nieuwe Werken als gebezigde term vaak wordt gebruikt.

 

Na het voltooien van de opleiding VA kan er zelfstandig gewerkt worden als Virtual Assistant.

Je kunt zelfstandig aan de slag met het geleerde en aan het werk als Virtual Assistant voor een opdrachtgever als vaste (flex)medewerker of als zelfstandig ondernemer.

 

Ook wanneer u als reintegratie- of werkcoach voor uw kandidaat deze opleiding relevant vindt, bijvoorbeeld als onderdeel van een participatietraject, kunt u contact met ons opnemen. We gaan ook graag in gesprek als er maatwerk gewenst is. Mail dan naar office@werkvaardig.nl

 

Wilt u aan de slag? Neem dan contact met ons op, mail naar: werkvaardig@360gradenmens.nl