WerkVaardig missie, visie, kernwaarden, onze bijdrage

 

Missie, waarom we doen wat we doen

Omdat we iedereen een goede plek in de samenleving gunnen. We vullen dat in met het thema werk, omdat we weten, dat werk dat bij je past van grote waarde is. We werken volgens het gedachtegoed van het nieuwe werken, zo kunnen bijvoorbeeld alleenstaande ouders op bij hun privésituatie passende tijden werken. Werk geeft waarde en we bieden mensen met werk een volwaardiger leven.

 

Visie, hoe we dat doen

Werk verbinden aan lerende werknemers. WerkVaardig slaat een brug naar voor kandidaat werknemers naar actief zijn op de arbeidsmarkt. We zijn betrokken en werken vanuit bezieling aan onze opdrachten. Al onze medewerkers ondersteunen we om vanuit hun kwaliteiten en mogelijkheden te werken. We gaan uit van de eigen kracht en ambities van mensen. We helpen hen hun kwaliteiten te ontdekken en daar invulling aan te geven. We doen dit mede door het bieden van interne trainingen en werken volgens het leerling – gezel – meester principe onder supervisie van professionals.

 

Kernwaarden

WerkVaardig werkt vanuit de kernwaarden:

  • Ontwikkelingsgericht; een lerende organisatie en gericht op ontwikkeling van de kandidaat-werknemer.
  • Inventief; innovatief en creatief als het gaat om het halen van de doelstellingen.
  • Samenwerkend; de samenwerking met werkgevers en opdrachtgevers, maar ook intern werkt iedereen samen aan de missie en visie.
  • MVO gedreven; maatschappelijk verantwoord ondernemend.

 

Onze bijdrage aan de samenleving

We creëren werk voor mensen en dragen zo bij aan de versterking van de lokale economie. We werken praktisch en zakelijk aan onze nieuwe bedrijfsformule en delen onze ervaringen van harte met anderen. We werken zowel sociaal als milieutechnisch op duurzame wijze.